O Nas

Pasja. Doświadczenie. Zaangażowanie.

Kancelaria z ponad 25 letnim doświadczeniem na rynku i z siedzibą na terenie Grodziska Mazowieckiego od ponad 10 lat. Naszą naczelną zasadą jest, aby klient zrozumiał swoją sytuację prawną i wybrał, przy naszej pomocy, najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Zajmujemy się wszechstronną obsługą zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy klientów w negocjacjach przesądowych, w postępowaniach sądowych, przed Sądem Najwyższym, przed organami egzekucyjnymi, a także przed organami ścigania. Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie analizy i przygotowywania umów, wydajemy również opinie prawne ustne i pisemne. Kancelaria współpracuje z doradcą  prawa podatkowego. 

Zespół

Małgorzata Gozdawa-Litwińska | Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację adwokacką ukończyła w 1992 r. w Warszawie, numer wpisu na liście adwokatów izby warszawskiej 346. Przez wiele lat prowadziła kancelarię adwokacką w Warszawie, gdzie zajmowała się głównie obsługą prawną przedsiębiorców prywatnych i państwowych, w szczególności obsługą deweloperów i wykonawców na rynku budowlanym, uczestniczyła w prywatyzacjach przedsiębiorstw państwowych. Od kilkunastu lat związana jest ze społecznością Grodziska Mazowieckiego, gdzie prowadzi sprawy zarówno klientom indywidualnym, jak i zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, także w języku angielskim. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu nieruchomości, rozwodach, podziałach majątku wspólnego i w sprawach spadkowych. Współpracowała pro bono z Fundacją Academia Iuris w Warszawie, gdzie konsultowała przygotowywane przez studentów prawa porady dla osób niezamożnych. Mówi płynnie w języku angielskim.

Katarzyna Gozdawa-Litwińska | Adwokat

Ukończyła roczny kurs w Mercury College w Sydney w Australii. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację adwokacką ukończyła w 2016 r. w Warszawie. Pracowała w kancelariach w Warszawie i Piasecznie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przez okres studiów oraz aplikacji adwokackiej była wolontariuszką Fundacji Academia Iuris w Warszawie, gdzie udzielała porad prawnych osobom niezamożnym. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim.